SBA-system utan krångel – tryggt och enkelt.

Befo­re­Fi­re är ett oberoende, web­ba­se­rat och komplett digitalt system för ditt SBA, som både är smart, smidigt och säkert.

Hos oss kan du samla alla dina fas­tig­he­ter och lokaler i ett system, regi­stre­ra flera olika användare, spåra vem som gjort kon­trol­ler­na, få check­lis­tor, doku­men­ta­tions­mal­lar, påmin­nel­ser och snabb support.
Befo­re­Fires program uppfyller dessutom alla lagkrav.

Fördelar med Befo­re­Fires system:

Fas­tig­he­ter

Alla lokaler och byggnader för din verk­sam­het i samma system.

Användare

Alla användare kan tilldelas ansvars­om­rå­den och kon­trol­ler, följs upp och doku­men­te­ras.

SBA Mallar

Anpass­nings­ba­ra mallar för att enkelt utföra ett godkänt SBA-arbete.

Enkla Kon­trol­ler

Gör regel­bund­na kon­trol­ler av all brand­skydds­ut­rust­ning och mer därtill utifrån check­lis­ta eller ritning.

Kundsup­port

Snabb, dedikerad kundsup­port i Sverige.

Doku­men­ta­tion

Allt arbete doku­men­te­ras i systemet och minimerar admi­nist­ra­tion.

Guidande system

Systemet guidar dig till ett bra och regel­bun­det SBA-arbete.

Hel­täc­kan­de

Gör det enkelt att uppfylla alla krav för godkänt SBA.

Och mycket mer, allt samlat i ett system. Läs mer om våra 4 olika paket nedan och välj det som passar dig bäst.

Produkter och paket

Läs mer om våra olika produkter.

0 kr

/mån

Freemium

290 kr

/mån

Core

990 kr

/mån

Premium

Vår rekom­men­da­tion

Offert

Pro­fes­sio­nal

0 kr

/mån

Freemium

290 kr

/mån

Core

990 kr

/mån

Premium

Vår rekom­men­da­tion

Offert

Pro­fes­sio­nal

Några funk­tio­ner i vårt system

Avvi­kel­se­han­te­ring

När du stöter på avvi­kel­ser under din kon­troll­run­da kan du enkelt rap­por­te­ra dem för att admi­ni­stre­ra dem senare i systemet.

Check­lis­ta eller Ritning

I vårt system kan man välja mellan att utföra kon­trol­ler efter en check­lis­ta eller på en aktiv klickbar ritning på t ex en läsplatta

Färdiga och anpass­nings­ba­ra mallar för SBA Doku­men­ta­tion

Systemet inne­hål­ler mallar för SBA som ni enkelt kan anpassa efter er verk­sam­het. Det går även enkelt att lägga in ett befint­ligt SBA om Ni jobbat i ett annat system, word, excel eller liknande.

Nyhets­flö­de

Håll dina användare upp­da­te­ra­de med de senaste nyheterna, kommande kon­trol­ler och viktiga händelser genom vårt nyhets­flö­de.

Antal kon­trol­ler per år

Vårt system skickar auto­ma­tis­ka påmin­nel­ser när det är dags för sche­ma­lag­da kon­trol­ler, så att du alltid är upp­da­te­rad.

Statistik

Få en klar översikt över din statistik och möj­lig­he­ten att exportera denna data för vidare analys.

Lagar & regler

Eftersom alla verk­sam­he­ter är olika ser också kraven och öns­ke­må­len olika ut. Med vår lösning gör du det som passar dig och din verk­sam­het bäst. Vi hjälper dig med ett start­klart system anpassat för din verk­sam­het och dina behov.