Grund­läg­gan­de brand­skydd E‑learning

Med vår grund­läg­gan­de brand­ut­bild­ning online får dina med­ar­be­ta­re kunskap om brand­för­lopp och hur det kan göra för att förebygga bränder.

Kursens Innehåll

I vår kurs får ni värdefull kunskap kring bränder och hur det kan uppstå. Vi går även igenom lämplig brand­ut­rust­ning och hur dessa ska användas på korrekt vis. Följande moment är inklu­de­ran­de i vår utbild­ning:

 • Sys­te­ma­tiskt Brandskydds­arbete (SBA)
 • Bran­dor­sa­ker
 • Agerande vid brand
 • Brand­skydds­or­ga­ni­sa­tion
 • Före­byg­gan­de brand­skydd
 • Lagar, regler och rutiner för före­byg­gan­de brand­skydd
 • Hand­ha­van­de av släck­ut­rust­ning

 

Till­vä­ga­gång

 • Vi kommer överens med er om kursens upplägg
 • Vi lägger upp er kurs och bjuder in er ansvariga instruk­tör eller era deltagare
 • Epost skickas till er instruk­tör eller era deltagare
 • Efter slutförd utbild­ning får man auto­ma­tiskt ett diplom

Är du intres­se­rad och vill veta mer?