Grund­läg­gan­de brand­skydd E‑learning

Grund­läg­gan­de brand­skydd är en utbild­ning som vänder sig till alla med­ar­be­ta­re inom ett företag och ger grund­läg­gan­de kunskap om brand­för­lopp, före­byg­gan­de brand­skydd, kunskap om släckning och vad som händer efter en brand.

Är du intres­se­rad och vill veta mer?