Systemet för ett enklare brandskydds­arbete

Varje verk­sam­het är unik, ditt sys­te­ma­tis­ka brandskydds­arbete är inget undantag. BeforeFire:s system är effektivt och täcker 360° inom sys­te­ma­tiskt brand­skydd. Hos oss får du en oberoende moln­tjänst med fokus på använ­dar­vän­lig­het, till­gäng­lig­het och snabb support. Skräd­dar­sy ditt sys­te­ma­tis­ka brandskydds­arbete redan idag.

Företags­anpassade produkt­paket

4 alter­na­tiv, 4 möj­lig­he­ter: Freemium, Core, Premium och Pro­fes­sio­nal.
Välj det alter­na­tiv som bäst matchar dig och ditt företag

Produkter och paket

Läs mer om våra olika produkter.

0 kr

/mån

Freemium

290 kr

/mån

Core

990 kr

/mån

Premium

Vår rekom­men­da­tion

Offert

Pro­fes­sio­nal

0 kr

/mån

Freemium

290 kr

/mån

Core

990 kr

/mån

Premium

Vår rekom­men­da­tion

Offert

Pro­fes­sio­nal

Digital Brandskydds­utbildning

Grund­läg­gan­de brand­skydd är en utbild­ning som vänder sig till alla med­ar­be­ta­re inom ett företag och ger grund­läg­gan­de kunskap om brand­för­lopp, före­byg­gan­de brand­skydd, kunskap om släckning och vad som händer efter en brand.

Vi är Befo­re­Fi­re

Som en oberoende partner med gedigen kunskap arbetar vi nära er. Hos Befo­re­Fi­re pri­o­ri­te­rar vi till­gäng­lig­het och support, allt för att hjälpa er att uppfylla era mål inom SBA.

”B4 Fire är ett unikt skalbart system som anpassas efter Era behov!”