Vi är Befo­re­Fi­re

Vår vision är att skapa en trygg och brand­sä­ker vardag för alla! Vi förstår vikten av att skydda det som är ovär­der­ligt – liv, egendom och miljö. I över 20 år har vi hjälpt företag och verk­sam­he­ter att digi­ta­li­se­ra och förenkla sitt sys­te­ma­tis­ka brandskydds­arbete.  

+ 1 milj

Kon­troll­punk­ter

+ 500 000

Kon­troll­ron­der

+ 25 000

Ritningar

+ 10 000

Objekt

+ 5000

Användare

Historia

Bolaget grundades
1999
IBK Brand­skydds­för­e­ning­en
2001
LSO – Träder i kraft
2003
Ny majo­ri­tets­ä­ga­re
2009
Själv­stän­digt
2018
Freemium
2023
Bolaget grundades
1999

Bolaget grundades av Anders Frank och Stefan Karlsson.

IBK Brand­skydds­för­e­ning­en
2001

Intern Brand­skydds­kon­troll , före­gång­a­re till SBA B4 Fire är pro­gram­va­ra i Brand­för­svars­för­e­ning­ens koncept IBK.

LSO – Träder i kraft
2003

Lagen om skydd mot olyckor träder i kraft. Nu blev det lag på att arbeta sys­te­ma­tiskt med sitt brand­skydd – Vårt DNA!

Ny majo­ri­tets­ä­ga­re
2009

Bolaget blir en del av Brand & Indu­st­ris­kydd Gruppen.

Själv­stän­digt
2018

B4 Fire frigörs från koncernen för en själv­stän­dig framtid.

Freemium
2023

Gratis SBA lanseras.