Lagar & regler

Här hittar du de van­li­gas­te lagarna och reglerna som du behöver ha koll på i ditt arbets- och brandskydds­arbete. I denna guide får kunskap kring och stöd i att effektivt säker­hets­stäl­la och förvalta brand­sä­ker­he­ten i varje fastighet, liten som stor.

Lär dig mer om dina rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter nedan.

  • Snabb­fil­ter

Sys­te­ma­tiskt brandskydds­arbete (SBA)

Lag­stift­ning­en anger tydligt att ansvaret för brand­skydds­ar­be­tet ligger hos den enskilde, både som pri­vat­per­son och före­ta­ga­re. Är du ägare till en byggnad eller ansvarig för en verk­sam­het är ansvaret för brand­skyd­det ditt. För att uppfylla de krav som lagen ställer på de ansvariga ska de upprätta ett sys­te­ma­tiskt brandskydds­arbete (SBA).

Sys­te­ma­tiskt brandskydds­arbete (SBA)

Lag­stift­ning­en anger tydligt att ansvaret för brand­skydds­ar­be­tet ligger hos den enskilde, både som pri­vat­per­son och före­ta­ga­re. Är du ägare till en byggnad eller ansvarig för en verk­sam­het är ansvaret för brand­skyd­det ditt. För att uppfylla de krav som lagen ställer på de ansvariga ska de upprätta ett sys­te­ma­tiskt brandskydds­arbete (SBA).