Lagar & regler

Här hittar du de van­li­gas­te lagarna och reglerna som du behöver ha koll på i ditt arbets- och brandskydds­arbete. I denna guide får kunskap kring och stöd i att effektivt säker­hets­stäl­la och förvalta brand­sä­ker­he­ten i varje fastighet, liten som stor.

Lär dig mer om dina rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter nedan.

  • Snabb­fil­ter

Första hjälpen och krisstöd

De hjälpåt­gär­der som vid olycks­fall och akut sjukdom ome­del­bart måste vidtas på plats för att åter­stäl­la och upp­rätt­hål­la livsvik­ti­ga kropps­funk­tio­ner eller hindra vidare ska­de­ut­veck­ling.

Första hjälpen och krisstöd

De hjälpåt­gär­der som vid olycks­fall och akut sjukdom ome­del­bart måste vidtas på plats för att åter­stäl­la och upp­rätt­hål­la livsvik­ti­ga kropps­funk­tio­ner eller hindra vidare ska­de­ut­veck­ling.