Lagar & regler

Här hittar du de van­li­gas­te lagarna och reglerna som du behöver ha koll på i ditt arbets- och brandskydds­arbete. I denna guide får kunskap kring och stöd i att effektivt säker­hets­stäl­la och förvalta brand­sä­ker­he­ten i varje fastighet, liten som stor.

Lär dig mer om dina rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter nedan.

  • Snabb­fil­ter

Lag om brand­far­lig och explosiv vara

Denna lag gäller hantering, över­fö­ring och import av brand­far­li­ga och explosiva varor samt sådana för­be­re­dan­de åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explo­sions­ris­ken samt kon­se­kven­ser­na av en brand eller en explosion.

Lag om brand­far­lig och explosiv vara

Denna lag gäller hantering, över­fö­ring och import av brand­far­li­ga och explosiva varor samt sådana för­be­re­dan­de åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explo­sions­ris­ken samt kon­se­kven­ser­na av en brand eller en explosion.