Lagar & regler

Här hittar du de van­li­gas­te lagarna och reglerna som du behöver ha koll på i ditt arbets- och brandskydds­arbete. I denna guide får kunskap kring och stöd i att effektivt säker­hets­stäl­la och förvalta brand­sä­ker­he­ten i varje fastighet, liten som stor.

Lär dig mer om dina rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter nedan.

  • Snabb­fil­ter

Arbets­plat­sens utform­ning

Krav och råd om ven­ti­la­tion, belysning, utrust­ning, utrymning med mera i före­skrif­ter­na om arbets­plat­sens utform­ning.

Arbets­plat­sens utform­ning

Krav och råd om ven­ti­la­tion, belysning, utrust­ning, utrymning med mera i före­skrif­ter­na om arbets­plat­sens utform­ning.