Lagar & regler

Här hittar du de van­li­gas­te lagarna och reglerna som du behöver ha koll på i ditt arbets- och brandskydds­arbete. I denna guide får kunskap kring och stöd i att effektivt säker­hets­stäl­la och förvalta brand­sä­ker­he­ten i varje fastighet, liten som stor.

Lär dig mer om dina rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter nedan.

  • Snabb­fil­ter

Lag om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olycka (LSO) är en sam­lings­lag vars huvud­sak­li­ga syfte är att främja ett effektivt skydd mot olyckor samt att begränsa skador på människor, egendom och miljön i händelse av olyckor. LSO fokuserar på före­byg­gan­de åtgärder, rädd­nings­tjäns­tens beredskap och insatser vid olyckor och kriser.

Lag om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olycka (LSO) är en sam­lings­lag vars huvud­sak­li­ga syfte är att främja ett effektivt skydd mot olyckor samt att begränsa skador på människor, egendom och miljön i händelse av olyckor. LSO fokuserar på före­byg­gan­de åtgärder, rädd­nings­tjäns­tens beredskap och insatser vid olyckor och kriser.